Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:10
-00:40:24
+00:36:33
7023 5619
260 / 309
-00:25:39
+00:30:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii