Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:14
-00:41:20
+00:35:37
6804 5504
260 / 336
-00:33:35
+00:28:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii