Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:08
-00:30:40
+00:38:14
5860 3950
M50 : 302
24 / 27
-00:09:44
+00:23:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii