Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:45
-00:34:04
+00:31:49
7361 1439
382 / 498
-00:27:33
+00:28:32
01:05:14
-00:41:20
+00:35:37
6805 1301
283 / 360
-00:23:59
+00:31:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii