Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:36
-00:37:26
+00:41:54
6966 2447
K30 : 1131
313 / 335
-00:16:47
+00:37:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii