Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:19
-00:35:15
+00:41:42
7811 1810
308 / 336
-00:27:30
+00:34:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii