Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:13
-00:45:21
+00:31:36
5778 869
215 / 336
-00:37:36
+00:24:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii