Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:53
-00:42:41
+00:34:16
6481 5339
197 / 247
-00:20:04
+00:30:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii