Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:35
-00:27:44
+00:45:54
5960 2136
K60 : 23
19 / 19
+00:31:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii