Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:06
-00:45:28
+00:31:29
5744 4893
213 / 336
-00:37:43
+00:24:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii