Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:45
-00:43:00
+00:34:16
9013 2396
357 / 461
-00:25:25
+00:25:15
01:11:26
-00:24:23
+00:41:30
9282 2465
381 / 403
-00:13:16
+00:35:35
01:10:17
-00:36:17
+00:40:40
7699 1745
299 / 316
-00:20:44
+00:35:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii