Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:34
-00:45:00
+00:31:57
5860 4964
99 / 141
-00:37:34
+00:27:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii