Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:57
-00:30:37
+00:46:20
8184 2005
321 / 336
-00:22:52
+00:39:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii