Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:54
-00:44:40
+00:32:17
5951 5019
61 / 98
-00:29:23
+00:21:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii