Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:47
-01:07:47
+00:09:10
81 75
2 / 336
-01:00:02
+00:02:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii