Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:34
-00:44:00
+00:32:57
6126 5137
225 / 336
-00:36:15
+00:26:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii