Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:51
-00:34:58
+00:30:55
7043 1305
72 / 105
-00:16:53
+00:28:06
00:58:42
-00:47:52
+00:29:05
4925 586
87 / 141
-00:40:26
+00:24:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii