Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:54
-00:48:00
+00:32:56
6503 4820
280 / 377
-00:24:23
+00:25:33
00:48:24
-00:58:10
+00:18:47
1305 1239
66 / 352
-00:50:25
+00:15:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii