Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:39
-00:55:06
+00:24:53
2517 2343
57 / 151
-00:30:12
+00:16:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii