Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:35
-00:43:59
+00:32:58
6134 995
189 / 247
-00:21:22
+00:29:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii