Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:54
-00:27:40
+00:49:17
8304 6232
327 / 336
-00:19:55
+00:42:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii