Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:57
-00:27:37
+00:49:20
8308 2074
328 / 336
-00:19:52
+00:42:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii