Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:20
-00:45:25
+00:31:51
8080 6166
85 / 120
-00:27:52
+00:28:43
01:01:11
-00:34:38
+00:31:15
7169 5812
74 / 105
-00:16:33
+00:28:26
01:39:08
-00:07:26
+01:09:31
8477 6296
141 / 141
+01:04:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii