Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:04
-00:44:30
+00:32:27
5992 5047
181 / 247
-00:21:53
+00:28:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii