Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:38
-00:51:37
+00:26:45
2939 2647
116 / 260
-00:32:28
+00:18:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii