Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:21
-00:44:24
+00:35:35
5357 4487
57 / 71
-00:26:25
+00:26:52
01:04:52
-00:43:23
+00:34:59
4860 4072
48 / 63
-00:22:42
+00:27:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii