Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:42
-00:40:52
+00:36:05
6923 1360
281 / 350
-00:22:28
+00:27:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii