Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:52
-00:34:57
+00:30:56
7061 5748
118 / 144
-00:20:44
+00:27:50
01:02:33
-00:44:01
+00:32:56
6125 5136
89 / 112
-00:19:57
+00:24:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii