Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:48
-00:45:46
+00:31:11
5662 4840
169 / 247
-00:23:09
+00:27:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii