Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:48
-01:05:46
+00:11:11
163 154
10 / 247
-00:43:09
+00:07:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii