Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:50
-00:40:55
+00:36:21
9728 6922
457 / 534
-00:18:47
+00:29:40
01:06:55
-00:28:54
+00:36:59
8699 6594
395 / 436
-00:26:57
+00:33:09
01:10:55
-00:35:39
+00:41:18
7767 5980
314 / 350
-00:17:15
+00:32:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii