Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:36
-00:29:13
+00:36:40
8627 2062
353 / 395
-00:19:25
+00:35:13
01:03:18
-00:43:16
+00:33:41
6327 1081
237 / 305
-00:28:51
+00:32:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii