Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:01
-00:33:44
+00:43:32
11250 7500
571 / 599
-00:15:17
+00:39:22
01:00:41
-00:35:08
+00:30:45
6977 5705
366 / 498
-00:28:37
+00:27:28
01:05:42
-00:40:52
+00:36:05
6925 5564
291 / 360
-00:23:31
+00:32:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii