Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:30
-00:31:04
+00:45:53
8153 6158
23 / 25
-00:13:19
+00:33:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii