Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:51:46
-00:54:48
+00:22:09
2400 2258
38 / 127
-00:27:08
+00:13:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii