Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:32
-00:38:02
+00:38:55
7451 5837
292 / 336
-00:30:17
+00:32:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii