Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:10
-00:45:24
+00:31:33
5765 4902
98 / 141
-00:37:58
+00:26:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii