Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:55
-00:23:39
+00:53:18
8399 2125
329 / 336
-00:15:54
+00:46:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii