Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:19:43
-00:16:06
+00:49:47
9685 6981
425 / 427
-00:02:43
+00:42:29
01:12:51
-00:33:43
+00:43:14
7967 6074
315 / 336
-00:25:58
+00:36:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii