Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:14
-00:46:20
+00:30:37
5489 759
166 / 247
-00:23:43
+00:26:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii