Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:52
-00:43:42
+00:33:15
6208 1029
229 / 336
-00:35:57
+00:26:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii