Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:15
-00:35:19
+00:41:38
7804 1808
129 / 141
-00:27:53
+00:37:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii