Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:37
-00:37:57
+00:39:00
7460 1620
224 / 247
-00:15:20
+00:35:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii