Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:40
-00:44:54
+00:32:03
5892 4985
177 / 247
-00:22:17
+00:28:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii