Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:51:13
-00:55:21
+00:21:36
2197 123
74 / 336
-00:47:36
+00:14:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii