Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:47
-00:37:02
+00:28:51
6237 971
216 / 339
-00:31:46
+00:19:05
01:07:11
-00:39:23
+00:37:34
7206 1484
264 / 309
-00:24:38
+00:31:40
01:02:14
-00:46:01
+00:32:21
4401 634
181 / 260
-00:26:52
+00:23:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii