Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:49:49
-00:56:56
+00:20:20
2345 2191
79 / 476
-00:47:07
+00:17:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii