Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:40
-01:03:05
+00:14:11
471 448
19 / 461
-00:45:30
+00:05:10
00:43:27
-00:52:22
+00:13:31
450 428
18 / 403
-00:41:15
+00:07:36
00:44:38
-01:01:56
+00:15:01
502 481
19 / 316
-00:46:23
+00:10:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii