Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:22
-01:01:12
+00:15:45
626 598
31 / 247
-00:38:35
+00:11:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii