Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:39
-00:38:55
+00:38:02
7308 5776
282 / 336
-00:31:10
+00:31:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii